مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۳۴ مطلب با موضوع «عارفانه» ثبت شده است

...

نشسته ام چو غباری به شوق اذن ورود

بیا بگو نتکانند پا دری ها را...

...

ابوالفضل حسینی

...

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

...

ابوالفضل حسینی

...

یک عمر فراقت از خدا را دیدی

یک بار فرقت از گناه هم خوب است

...

ابوالفضل حسینی

...

دل های ما سراچه ی هر چیز غیر توست

بیهده نیست در دل ما جا نمی شوی

...

ابوالفضل حسینی

...

جمله مهمانند در عالم ولیک

کم کسی داند که او مهمان کیست؟

...

ابوالفضل حسینی

...

هـر جـا نَبُـوَد شـرم، بـه تـاراج رود حُسن

ویران شود آن باغ که بی ‌در شده باشد

...

ابوالفضل حسینی

...

زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد

توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم

...

ابوالفضل حسینی

...

احوال زمانه گوشه گیران دانند

بازی به کنار عرصه بهتر پیداست

...

ابوالفضل حسینی

...

آتش نفسان قیمت میخانه شناسند

افسرده دلان را به خرابات چه کار است

...

ابوالفضل حسینی

...

من گرفتارم و عاشق،تو خدایا مپسند

که چنین زنده به گور هوس و میل شوم

...

ابوالفضل حسینی