مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۷۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

...

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم

تو واجب را به جا آور ،رها کن مستحب ها را

...

ابوالفضل حسینی

...

تلاش بوسه نداریم چون هوس ناکان

نگاه ما به نگاهی ز دور خرسند است

...

ابوالفضل حسینی

...

بر سر برهان نظم،افتاده در شهر اختلاف

دکمه هایت را عزیزم نامرتب بسته ای!

...

ابوالفضل حسینی

...

اسب تاری در طویله گر ببندی پیش خر

رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود

...

ابوالفضل حسینی

...

از دست بوس میل به پا بوس کرده ای؟

خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای!

...

ابوالفضل حسینی

...

احوال زمانه گوشه گیران دانند

بازی به کنار عرصه بهتر پیداست

...

ابوالفضل حسینی

...

آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست

فرق بین بنی آدم و حیوان ادب است

...

ابوالفضل حسینی

...

آدمیت نه به پول و نه به ریش و نه به جان

هندوم پول و بزم ریش و سگم جان دارد

...

ابوالفضل حسینی

...

آتش نفسان قیمت میخانه شناسند

افسرده دلان را به خرابات چه کار است

...

ابوالفضل حسینی

...

آبی است آبرو که نیاید به جوی باز

از تشنگی بسوز و مریز آبروی خویش

...

ابوالفضل حسینی