مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

...

منم آن شیخ سیه روی که در آخر عمر

لای موهای تو گم کرد خداوندش را

...

ابوالفضل حسینی

...

ای دلبر من ای قد و بالات سه نقطه

ای چهره ی تو در همه حالات سه نقطه

...

ابوالفضل حسینی

...

مخند ای نوجوان زنهار بر موی سپید من

که این برف پریشان بر سر هر بام می بارد

...

ابوالفضل حسینی

...

نشسته ام چو غباری به شوق اذن ورود

بیا بگو نتکانند پا دری ها را...

...

ابوالفضل حسینی

...

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

...

ابوالفضل حسینی

...

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید

یا بچسبیم به تو یا به مسلمانی خویش

...

ابوالفضل حسینی

...

یک عمر فراقت از خدا را دیدی

یک بار فرقت از گناه هم خوب است

...

ابوالفضل حسینی

...

من رشته ی محبت تو پاره می کنم

شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

...

ابوالفضل حسینی

...

اگر از جانب معشوق نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

...

ابوالفضل حسینی

...

زهد آن نیست که تو مالک چیزی نشوی

زهد آن است که چیزی نشود مالک تو

...

ابوالفضل حسینی