مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۵ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

...

نه در سر عقل می بندم نه در دل عشق می بازم

که این نامرد بی درد است و آن پردرد نامرد است

...

ابوالفضل حسینی

....

             سبز میپوشی کویر لوت جنگل میـشود            

عاقبت جغرافیا را هم تو مجنون میکنی

...

ابوالفضل حسینی

...

نردبان بی کسان گردیدن از ناپختگی است

دست بر بامند و با پا نردبان را بفکنند

...

ابوالفضل حسینی

...

دل از سیاست اهل ریا بکن خود باش

هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

...

ابوالفضل حسینی

...

من از روییدن خار سر دیوار دانستم

که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها

...

ابوالفضل حسینی