مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

...

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

...

ابوالفضل حسینی

...

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید

یا بچسبیم به تو یا به مسلمانی خویش

...

ابوالفضل حسینی

...

یک عمر فراقت از خدا را دیدی

یک بار فرقت از گناه هم خوب است

...

ابوالفضل حسینی

...

من رشته ی محبت تو پاره می کنم

شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

...

ابوالفضل حسینی

...

اگر از جانب معشوق نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

...

ابوالفضل حسینی

...

زهد آن نیست که تو مالک چیزی نشوی

زهد آن است که چیزی نشود مالک تو

...

ابوالفضل حسینی

...

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

...

ابوالفضل حسینی

...

چه سخت است ار شغالی طعنه بر شیری زند

یا جوان پوچ و خامی طعنه پیری زند

...

ابوالفضل حسینی

...

نه در سر عقل می بندم نه در دل عشق می بازم

که این نامرد بی درد است و آن پردرد نامرد است

...

ابوالفضل حسینی

...

دل های ما سراچه ی هر چیز غیر توست

بیهده نیست در دل ما جا نمی شوی

...

ابوالفضل حسینی