مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۲۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

...

عکس لبهای تو را یک شب نشان دادم به ماه
از همان شب رفته‌ رفته هی هلالی‌تر شده‌است

...

ابوالفضل حسینی

...

از لب سرخ تو حرفی نزدم می ترسم

زعفران  باد کند  دست ِ خراسانی ها

...

ابوالفضل حسینی

...

هـر جـا نَبُـوَد شـرم، بـه تـاراج رود حُسن

ویران شود آن باغ که بی ‌در شده باشد

...

ابوالفضل حسینی

...

دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت

سببی ساز خدایا که پشیمان نشود

...

ابوالفضل حسینی

...

کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود

یک نفر باید زلیخا را بیندازد به چاه

...

ابوالفضل حسینی

...

زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد

توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم

...

ابوالفضل حسینی

...

به چشم فرش زیر پا سقف که مبتلا شود

روز وصالشان کسی خانه خراب می شود

...

ابوالفضل حسینی

 ...

روز محشر چو بپرسند ز من قاتل را 

 دیده را نام برم اول و زان پس دل را

...

ابوالفضل حسینی

...

هجری به سالهای فراوان کشیده ام

وصلی به طول مدت هجرانم آرزوست

...

ابوالفضل حسینی

...

یک نفـــــر هست کــــه گــُم کرده دلـــش را اینجـــــا

به خودش پس بده بی زحمت اگر دست شمـــاست

...

ابوالفضل حسینی